Centrul Altiero Spinelli de Studiere a Organizării Europene


Centrul Altiero Spinelli de Studiere a Organizării Europene (CASSOE) este un centru de cercetare care funcționeaază în cadrul Universității Babeș Bolyai.

 

Câștigând expertiză în domeniul Uniunii Europene prin inițiativele finanțate de către Comisia Europeană, Centrul a reușit să organizeze și să implementeze o serie de proiecte ce au avut ca temă problematica guvernanței multi-nivel.

 

Centrul Altiero Spinelli publică bianual revista Romanian Review of European Governance Studies (RREGS). Prin spectrul tematic larg din domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene pe care publicația îl propune: guvernață și guvernanță multi-nivel, teoriile integrării europene, politici europene, societate civilă și studii de caz privind Europa Centrală și de Est, publicația reușește să se adresează atât specialiștilor din mediul academic cât și publicului larg interesat de aceste subiecte. În anul 2010, revista Romanian Review of European Governance Studies a fost indexată de CNCSIS, codul 964, categoria C.