Studii de securitate


Specializarea oferită de Universitatea Babeș-Bolyai şi acreditată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, reprezintă un program de pregătire academică interdisciplinar, perfect adaptat exigențelor societății actuale.

 

Descrierea programului de studiu

Studiile de Securitate de la Universitatea Babeș-Bolyai se remarcă prin consecvență (din anul 2008) şi printr-un proces continuu de perfecţionare şi adaptare la cerinţele şi exigenţele naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte profesionalizarea studiilor de securitate, la nivelul comunităţii universitare româneşti, prin pregătirea de personal calificat, competent să gestioneze problemele de securitate cu care se confruntă societatea de astăzi.
Absolvenţii specializării pot alege dintr-un spectru amplu de trasee profesionale, de la o carieră de specialist în probleme de securitate în instituţiile publice sau private, la o carieră în mass-media, diplomaţie şi organizaţii internaţionale, până la una în educaţie şi cercetare.

 

Conținutul programului de studiu

Diversitatea şi complexitatea programului de studiu este rezultatul a mai bine de opt ani de experienţă academică şi practică, reprezentând efortul reunit al cadrelor didactice şi al experţilor externi care activează în cadrul specializarii Studii de Securitate. Astfel, studenţii beneficiază de o instruire multi şi inter-disciplinară bazată pe următoarele cursuri:

 • Introducere în relaţii internationale şi studii de securitate
 • Introducere în studii strategice
 • Introducere în geopolitică
 • Introducere în teoria generală a informaţiilor
 • Introducere în studii de intelligence
 • Analiza conflictelor internaţionale
 • Metode şi tehnici operative
 • Alianţe şi organizaţii internaţionale de securitate
 • Stat-naţiune, globalizare şi securitate
 • Analiza riscurilor neconvenţionale la adresa securităţii societale

 

Competențe dobândite

Principalele competenţe dobândite de absolvenţii programului Studii de Securitate sunt:

 • Aplicarea fundamentelor teoriilor sociale şi politice în înţelegerea, analizarea şi evaluarea organizării socio-politice;
 • Elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii;
 • Utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii;
 • Interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice şi private;
 • Asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse;
 • Asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice şi private;

Aceste competenţe sunt rezultatul unui proces aprofundat de pregătire teoretică dublat de stagii de practică în instituţiile statului român şi în entităţi private.

 

Studii de securitate în limba engleză:

Preocupați de pregătirea continuă a studenților noștri și conștienți de complexitatea societății actuale, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a lansat, începând cu toamna anului 2015, programul Studii de Securitate cu predare în limba engleză.
Urmând același conținut complex și interdisciplinar, programul de licența Studii de securitate în limba engleză urmărește pregătirea de personal calificat, capabil să gestioneze problemele de securitate cu care se confruntă societatea, oferindu-le viitorilor absolvenți oportunitatea unui traseu profesional atât în țară cât și în străinătate.