Evaluarea politicilor și a programelor publice europene


Descrierea programului

Programul de studii universitare de masterat în Evaluarea politicilor şi programelor publice europene este adresat persoanelor care practică sau doresc să practice activităţi legate de implementarea politicilor şi programelor publice europene, dar mai ales activităţi în domeniul evaluării politicilor şi programelor publice europene. Abordarea curriculară este făcută din perspectiva domeniului Relaţiilor Internaţionale şi Studii Europene, însă – ţinând cont de natura specializării – conţine numeroase elemente de inter-disciplinaritate, presupunând cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Ştiinţe politice; Administraţie publică; Administraţie europeană; Relaţii internaţionale şi integrare europeană; Management; Comunicare şi relaţii publice; Filosofie ş.a.

Datorită naturii procesului de evaluare, programul de masterat pe care Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană îl propune, permite îmbinarea elementelor teoretice cu cele practice. Astfel, pe parcursul celor doi ani de studiu, studenții vor avea ocazia să pună în practică cele învățate în cadrul mai multor instituții cu care Departamentul a stabilit legături.

 

Conţinutul programului de studiu

Abordarea curriculară a programului de masterat Evaluarea politicilor şi programelor publice europene este realizată din perspectiva domeniului relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, astfel, pe parcursul celor doi ani, studenţii vor parcurge următoarele cursuri:

  • Politicile UE: sisteme şi metode de evaluare
  • Analiza politicilor publice
  • Evaluarea proiectelor şi a programelor europene
  • Strategie publică şi politici culturale
  • Evaluarea performanţei instituţionale în organizaţiile internaționale

 

Competențele dobândite

Natura programului de masterat Evaluarea politicilor şi programelor publice europene permite îmbinarea perspectivei teoretice cu cea practică fapt care îi asigură absolventului mai multe competențe specifice și transversale, din care amintim:

  • Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale evaluării;
  • Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare;
  • Analiza şi înţelegerea – într-o abordare transdisciplinară – a politicilor publice;
  • Capacitatea de a identifica şi contextualiza practici şi comportamente de management pe termen lung din perspectiva procesului, metodelor și tehnicilor de evaluare;
  • Utilizarea performantă a gândirii critice reflexive şi aplicative