Istorie. Memorie. Oralitate.


Descrierea programului

Secolul XX oferă o paletă amplă de evenimente şi fenomene istorice cu reverberaţii multiple, legate deopotrivă de progrese şi traume, de modernizare şi cataclisme. Complexitatea secolului este amplificată de multitudinea de surse istorice, clasice şi moderne. Acestora le este adăugată una distinctă de toate celelalte, memoria, una rămasă vie şi afectată de tumultuosul secol.

Masteratul urmăreşte instruirea şi educarea viitorilor formatori (profesori din învăţământul liceal) într-o manieră interdisiplinară, adecvată mutaţiilor petrecute în câmpurile cunoaşterii istorice. Pe de altă parte, programul de masterat îşi propune să iniţieze şi să consolideze epistemic şi metodologic, noua generaţie de cercetători în spaţiul istoriei contemporane. Cursurile şi seminariile acoperă o diversitate de abordări aprofundate asupra unor tematici consacrate sau mai noi intrate în ariile curriculare şi de cercetare. Comparatismul istoric, problematica tranziţiilor, a migraţiilor, a politicilor sociale, istoria orală şi memoria sunt câteva dintre acestea.

Sub aspectul relevanţei sociale, masteratul deschide absolvenţilor săi cel puţin trei domenii de validare profesională: cercetare istorică (istoria perioadei comuniste, specificul tranziţiilor în România şi în Europa Central-Estică, istorie orală), activitate didactică (expertiza de formare în sfera materiilor didactice opţionale: istoria comunismului, istorie orală, Holocaust, integrare europeană) şi expertiză-evaluare a fenomenelor politice, culturale, sociale şi civice din perioada post-comunistă.

 

Conţinutul programului de studiu

  • Istorie orala. Concept, istoriografie, domenii de investigație, metodologie;
  • Surse si metode de cercetare în istoria contemporană şi recentă;
  • De la totalitarism la democrație. Tranziția în România postcomunistă;
  • Tranziţiile în Europa Centrală şi de Est în secolul XX;
  • Politici sociale în comunismul românesc;
  • Migratie și memorie în secolul XX;
  • Istorie și memorie în discursul istoriografic contemporan.

 

Competențele dobândite

Abilităţi şi competenţe pentru înţelegerea, analiza şi explicarea evoluţiilor (ante, post) comuniste din România şi Europa Central-Estică. Transfer de cunoştinţe şi abilităţi pentru performarea noilor forme de comparatism istoric (istoria încrucişată, a transferurilor) din regiune, a raporturilor multietnice şi interconfesionale, a arhitecturii politico-instituţionale eterogene, dezvoltată într-un spaţiu al relaţiilor multiple, al influenţelor şi interacţiunilor.