Leadership și comunicare în organizații internaționale


Descrierea programului

Leadership-ul şi comunicarea sunt concepte esenţiale în domeniul relaţiilor internaţionale de azi: cunoaşterea şi practicarea lor eficientă reprezintă un atuu pentru orice profesionist din domeniu.

 

Conţinutul programului de studiu

Programul nostru de masterat se adresează absolvenţilor de licenţă în: ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene, jurnalism, comunicare, drept, litere, istorie, filosofie. Cursanţii noştri vor beneficia de o formare structurată în patru pachete tematice:

  • sistemul internaţional şi diplomaţie
  • comunicare internaţională
  • leadership
  • analiza politicii internaţionale

 

Competențele dobândite

Absolvenţii acestui program vor dobândi competenţele şi abilităţile necesare în multe domenii de activitate. În cadrul programului sunt dezvoltate şi încurajate comunicarea instituţională şi managementul de echipă, de proiecte sau de programe.

  • cunoaşterea fundamentelor organizaţiilor internaţionale;
  • cunoaşterea şi înţelegerea – într-o abordare transdisciplinară – a teoriilor şi a metodelor specifice in domeniul leadership, cu accent pe organizaţiile internaţionale;
  • identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;
  • asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare.

Planuri de învăţământ

Promotia 2016-2018
Promotia 2015-2016