Managementul securității în societatea contemporană


Descrierea programului

Programul de masterat Managementul Securităţii în Societatea Contemporană îşi propune pregătirea masteranzilor în domeniul managementului securităţii pe baza unei riguroase metodologii de predare şi cercetare, care îmbină atât aspectele teoretice, cât şi cele practice. Programul promovează profesionalizarea studiilor de securitate în România, în vederea susţinerii profesiilor de manager şi negociator de securitate.

Avem în vedere o pregătire vocaţională a masteranzilor noştri, urmărind asigurarea unui nivel substanţial de cunoaştere şi dezvoltarea aptitudinilor necesare înţelegerii, sintezei, analizei şi predicţiei fenomenelor şi proceselor lumii contemporane legate de problematica securităţii.

Absolvenţii noştri vor putea contribui la formularea unor politici de securitate naţională sau instituţională adecvate în raport cu provocările mediului internaţional de securitate şi compatibile cu politicile de securitate ale instituţiilor europene şi euroatlantice.

Programul de studiu Managementul securităţii în societatea contemporană se adresează tuturor absolvenţilor de studii universitare, având în vedere gradul înalt de complexitate al specializării Studii de Securitate şi caracterul său interdisciplinar.

 

Conținutul programului de studiu

Diversitatea şi complexitatea programului de studiu este rezultatul experienţei academice şi practice, reprezentând efortul întrunit al cadrelor didactice şi al experţilor externi care activează în cadrul Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană. Astfel, masteranzii beneficiează de o instruire multi şi inter-disciplinară bazată pe următoarele cursuri:

  • Managementul securităţii în organizaţii
  • Managementul conflictelor politico-militare
  • Fundamentele securităţii naţionale
  • Teorie şi practică diplomatică
  • Intelligence şi decizie politică
  • Business intelligence / Competitive intelligence
  • Managementul informaţiilor clasificate
  • Managementul riscului şi securităţii în afaceri
  • Diplomaţia apărării

 

Managementul securității în societatea contemporană – Învățământ cu frecvență redusă

Programul masteral Managementul securității în societatea contemporană cu frecvență redusă se adresează absolvenților care nu dispun de timpul necesar pentru a participa zilnic la cursuri.

Urmând aceeași curriculă, activităţile didactice se desfăşoară cu aceleași cadre didactice, prin întâlniri faţă în faţă planificate sâmbăta şi completate cu activităţi asistate electronic (online), fără perturbarea activităţii profesionale a masteranzilor.

 

Activităţile online vor fi facilitate prin utilizarea tabletei electronice oferite gratuit!