Centrul de studii de securitate


Centrul de Studii de Securitate (CSS) al Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană reprezintă o alternativă de cercetare, analiză, informare şi documentare asupra evoluţiilor mediului de securitate naţional şi internaţional cu impact direct sau indirect asupra securităţii naţionale a României.

Centrul își propune să formeze specialiști civili în domeniul studiilor de securitate și să aibă un rol activ în promovarea de idei, analize și proiecte care pot contribui la formarea unui culturi de securitate.

Teme principale de cercetare

  1. Societatea civilă şi cultura de securitate
  2. Politici publice privind securitatea
  3. Evaluarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii condiţie obligatorie pentru o bună guvernare
  4. Societate civilă, decizie politică şi activitatea de intelligence
  5. Politici publice privind activitatea de intelligence
  6. Competitivitate şi dezvoltare prin business intelligence
  7. Evaluarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii prin folosirea OSINT